top of page
Search

מנתונים שפרסם משרד האוצר בשנה האחרונה מסתבר כי כ-70% מכלל עסקאות הנדל"ן הן עסקאות יד שנייה.

קנייה של דירה יד שנייה שונה במהותה מרכישה של דירה חדשה, בעיקר בצורך ביצוע בדיקות חשובות טרם הרכישה שמשפיעות הן על מחיר הדירה והם על האטרקטיביות שלה.

על פי רוב המחקרים, אנשים מגבשים את החלטתם על העסקה כבר בשניות הראשונות, אולם חשוב מאוד לא לפעול בפזיזות ולבחון את הדירה עוד טרם הזמנת בדיקה מטעם איש מקצוע. כמו כן, בטרם הרכישה יש לשים לב ללא מעט דגשים מעבר למפרט הטכני, כך למשל יש לברר גם על המבנה: לדוגמה, מתי הוא הוקם ומהם התכניות העתידיות לגביו (התחדשות עירונית, תכניות תחבורה אזוריות וכו'...)

הליך קניית דירה יד שנייה הוא מורכב ולעתים אף עלול להיות כרוך בלא מעט סיכונים, במידה שאינו מבוצע באופן מקצועי ויסודי. לכן, חשוב שילווה אתכם צוות מקצועי שידאג למקסם את העסקה שלכם ובעיקר לדאוג לעסקה שתענה על הצרכים שלכם ואף יותר.


האמור כאן אינו מהווה תחליף ליועץ משפטי ואין בו כדי להוות מעבר למידע כללי גרידא בלבד.


Comments


bottom of page